Τμήματα Αγγλικών

xgag

ΜΑΘΗΤΕΣ 4η - 6η ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

2 ώρες

Από Α’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΕΝΗΛΙΚΕΣ

4 ώρες

F.C.E.

ADVANCED

PROFICIENCY

4 ώρες

ΤΜΗΜΑΤΑ

JUNIOR A + B

REGULAR A, B, C, D

Τμήματα εντατικής προετοιμασίας για:

FIRST CERTIFICATE in English - (F.C.E.)

ADVANCED in English

CERTIFICATE of PROFICIENCY

 

Αυστηρά ΟΛΙΓΟΜΕΛΗ ΤΜΗΜΑΤΑ για καλύτερη απόδοση του μαθητή.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, που σέβεται τον μαθητή και του καλλιεργεί το ενδιαφέρον για ουσιαστική μελέτη και πρόοδο.

Τμήματα 2 ωρών την εβδομάδα για μαθητές δημοτικού, 4 ώρες από Α’ Γυμνασίου.

Συχνή επαφή και συνεργασία με τους γονείς.

Copyright © 2019 www.cyclus-online.de. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.