Αποστολή

Χτίζουμε το μέλλον με τα πιο σταθερά υλικά

Γνωρίζοντας όχι τα περισσότερα μαθησιακά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι μαθητές μας οφείλονται σε ελλιπείς και σαθρές βάσεις που τέθηκαν στα πρώτα σχολικά χρόνια της ζωής τους, ανακτούμε με ταχύτητα το χαμένο χρόνο και μετατρέπουμε τις χαμένες ευκαιρίες σε στέρεα θεμέλια για το μέλλον. Γι' αυτό τους προετοιμάζουμε σωστά από την Α' Λυκείου για να έχουν στη Β’ και τη Γ' Λυκείου τα απαραίτητα εφόδια για την επιτυχία.

Γενικοί παιδαγωγικοί στόχοι του ΚΥΚΛΟΥ

 • Γενική και προσαρμοσμένη στη σημερινή εποχή, κατάρτιση και εκπαίδευση των μαθητών
 • Ειδική προετοιμασία για εξετάσεις κλειδιά της σχολικής εκπαίδευσης
  (M-Zug, Quali, M10, Εισαγωγικές εξετάσεις στα Α.Ε.Ι.)
 • Ενισχυτική διδασκαλία σ’ όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης
Συνεπώς μια συνολική εκπαίδευση που θα επιτρέπει στον τελειόφοιτο μαθητή της Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ να ανταγωνιστεί επιτυχώς κάθε νέο της ηλικίας του, είτε της ελληνόγλωσσης είτε της γερμανόγλωσσης εκπαίδευσης.

Ειδικοί παιδαγωγικοί στόχοι του ΚΥΚΛΟΥ

Έτσι λοιπόν, ένας μαθητής, ο οποίος εγγράφεται και φοιτά στη σχολή από τη Δ’ Δημοτικού, μέχρι το απολυτήριο του Λυκείου, θα μπορεί να έχει επιτύχει:
 • Εισαγωγή του μαθητή σε Α.Ε.Ι. επιλογής του στην Ελλάδα με την δυνατότητα μεταγραφής του σε ορισμένα Πανεπιστήμια της Γερμανίας
 • Απόκτηση του πτυχίου F.C.E. (LOWER) και PROFICIENCY στην αγγλική γλώσσα
  Απόκτηση του Kleines Deutsches Sprachdiplom στη γερμανική γλώσσα
 • Στον τομέα της Πληροφορικής, πέρα από τη βασική κατάρτιση με τα Zertifikate: PC-Fόhrerschein I & II, E.C.D.L. τις εξής 3 ειδικότητες:
  A) WEB DESIGNER B) PC-TECHNIKER C) PROGRAMIERER ή WEB DEVELOPER
Copyright © 2021 www.cyclus-online.de. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.