Γερμανικά Επιτυχόντες 2006-2007

KDS (Kleines Deutsches Sprachdiplom )
Αγγέλου Αντωνία Σπανιάς Χρήστος
Αντωνάκη Ανδρονίκη Σπιλοπούλου Νεολαία
Σιδηροπούλου Έυη Σταυρακάκη Δήμητρα
Επιτυχόντες „Fit 2" Deutsch für Jugendliche του Goethe
Θάνος Δημήτρης Μπαλή Σταυρούλα
Θάνος Νικόλαος Μπαλογιάννη Αννα
Θεοδωρίδης Αναστάσιος Μπαλογιάννης Σταύρος
Ελευθεριάδης Κωνσταντίνος Μποζαρδένης Ιωάννης
Θεοφανοπούλου Χριστίνα Παλκανίκου Ελένη
Κορομπλή Σοφία Σακαρίδου Ελισάβετ
Κριατσέλη Άρτεμης Τζίκας Στέργιος
Λίκκα Βικτωρία Τσουμέτη Μαρία
Λίκκας Αλέξανδρος Τσουμέτης Φώτης
Zertifikat Deutsch für Jugendliche του Goethe
Γιαηλίδου Μαρία Τζαμτζίδου Σοφία
Στεφανίδου Ραφαέλα Σιόσιου Αθανασία
Παπαζήση Μαρία Τσίτα Κυριακή

Με σύστημα και μέθοδο προς την επιτυχία...

Copyright © 2019 www.cyclus-online.de. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.