Γερμανικά Επιτυχόντες 2009-2010

Zertifikat Deutsch
Βάνη Μαρία Λίκκας Αλέξανδρος
Θάνος Νικόλαος Παπαθωμά Μαρία
Κονταξή Δανάη Σακαρίδου Ελισάβετ
Λιάτσα Χρυσάνθη Τσουμέτη Μαρία
Fit in Deutsch II
Κορομπλής Αναστάσιος Τσάμη Χριστίνα

Με σύστημα και μέθοδο προς την επιτυχία...

Copyright © 2019 www.cyclus-online.de. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.