Διδασκαλία

Με σύστημα και μέθοδο προς την επιτυχία...

Τα Φροντιστήριά μας διακρίνονται κυρίως για το υψηλό επίπεδο διδασκαλίας, γεγονός που αναγνωρίζεται σήμερα απ' όλο τον εκπαιδευτικό κόσμο, διότι:
 • Όλα αυτά τα χρόνια o ΚΥΚΛΟΣ λειτουργεί με τμήματα μέγιστου αριθμού αυστηρά
  8 μαθητών, με κλειστά τμήματα 3-4-5 ατόμων, με ειδικά τμήματα „επιπέδου“ και με ιδιαίτερα μαθήματα.
 • Το γενικό κλίμα μέσα στο οποίο λειτουργούν καθηγητές και μαθητές ευνοεί άριστα την παιδαγωγική λειτουργία, ώστε αμφότεροι να δίνουν τον καλύτερο εαυτό τους
  Ο ΚΥΚΛΟΣ επιλέγει με ιδιαίτερη αποτελεσματικότητα ως συνεργάτες του άριστους στο φροντιστηριακό χώρο
 • Η εκάστοτε ανανέωση γίνεται σε τέτοιο βαθμό, ώστε στην πληθώρα των πεπειραμένων καθηγητών να ενσωματώνονται με ιδανικό τρόπο οι νέοι συνεργάτες, που προσθέτουν στο επίπεδο διδασκαλίας το ταλέντο, τον ενθουσιασμό, το ζήλο και την ακόρεστη δίψα τους για επιτυχίες.
 • Η διδασκαλία κάθε μαθήματος ξεκινά από μηδενική βάση, ώστε ο κάθε μαθητής να είναι σε θέση να παρακολουθήσει την ύλη, ανεξάρτητα από το μαθησιακό του «μητρώο», αρκεί να το θέλει και ο ίδιος καταβάλλοντας προσπάθεια και συστηματική μελέτη.

Πολλαπλά διαγωνίσματα σε συνθήκες εξετάσεων

Σημαντική καινοτομία των φροντιστηρίων μας θεωρείται το πυκνό πρόγραμμα διαγωνισμάτων καθόλη τη διάρκεια του διδακτικού έτους και τη δεύτερη εβδομάδα διακοπών Χριστουγέννων και Πάσχα. Αυτά διενεργούνται σε χρονική διάρκεια και υπό συνθήκες παρόμοιες με αυτές των Εισαγωγικών Εξετάσεων.

Τριπλός είναι ο στόχος των διαγωνισμάτων:
 1. Να εξοικειωθούν οι μαθητές με το κλίμα των εξετάσεων αυτών
 2. Να κινητοποιήσουν τον μαθησιακό τους δυναμισμό
 3. Να δοθεί η δυνατότητα στους καθηγητές να διαπιστώσουν το επίπεδο γνώσεων σε γραπτό λόγο
Έτσι πλέον η επικοινωνία του καθηγητή με το μαθητή γίνεται σε διαπροσωπικό επίπεδο.

Παροχές

Ο ΚΥΚΛΟΣ πρωτοπορεί με μία σειρά επιπρόσθετων παροχών που προσφέρουν στους σπουδαστές τους όπως:
 • Βοηθήματα και εγχειρίδια, τα οποία έχουν επιμεληθεί με εξαιρετική φροντίδα ορισμένοι από τους πλέον καταξιωμένους εκπαιδευτικούς.
 • Μεθοδικά οργανωμένες σημειώσεις και χιλιάδες παραδειγμάτων και ασκήσεων
 • Ολιγομελή τμήματα, έως 6 και έως 10 ατόμων, για τη βέλτιστη προετοιμασία των μαθητών
 • Ευέλικτα προγράμματα για να μπορούν οι σπουδαστές να έχουν ελεύθερο χρόνο για προσωπική μελέτη και εξωσχολικές δραστηριότητες
 • Μαθήματα – χωρίς οικονομική επιβάρυνση - για τα ειδικά τεστ («Ψυχοτεχνικά») που απαιτούνται για την εισαγωγή στις Στρατιωτικές Σχολές και τις Σχολές Αστυνομίας
 • Συμβουλές και βοήθεια στους μαθητές της Γ’ Λυκείου και τους Απόφοιτους από εξειδικευμένο προσωπικό κατά την διάρκεια συμπλήρωσης των Μηχανογραφικών Δελτίων
Copyright © 2021 www.cyclus-online.de. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.