Ειδικότητες

MEDIENGESTALTER

COREL DRAW 11

PHOTOSHOP  7

FIREWORKS MX

4 Μήνες

4 Μήνες

4 Μήνες

WEBDESIGNER

HTML

FRONTPAGE 2000

DREAMWEAVWER MX

PROJEKT 

3 Μήνες

3 Μήνες

3 Μήνες

2 Μήνες

WEB DEWELOPER WORD PROJEKT 11 Μήνες

PROGRAMMIERER

C++

VISUAL BASIC

11 Μήνες

FLASH MX FLASH MX 11 Μήνες

Το χρονοδιάγραμμα αφορά τα τμήματα μαθητών με 2 ώρες την εβδομάδα.

Οι ενήλικες φοιτούν σε ταχύρυθμα τμήματα με 4 ή 8 ώρες την εβδομάδα.

Αυστηρά ΟΛΙΓΟΜΕΛΗ ΤΜΗΜΑΤΑ για καλύτερη απόδοση του μαθητή.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, που σέβεται το μαθητή και του καλλιεργεί το ενδιαφέρον για ουσιαστική μελέτη και πρόοδο.

Copyright © 2021 www.cyclus-online.de. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.