Η Φιλοσοφία

Τα τελευταία χρόνια γίνεται πολύς λόγος για το επίπεδο των μαθητών στη πόλη μας.
Πολλές φορές σε άστοχες συγκρίσεις με παιδιά της ηλικίας τους είτε στην Ελλάδα είτε στη Γερμανία τους κρίνουμε πολύ γρήγορα „υποβαθμισμένους“ή „ανεπαρκείς“.

Σαν ΟΜΟΓΕΝΗΣ που μεγάλωσε στην ίδια πόλη και πέρασε από τα ίδια θρανία, συμφοιτήτησε με ομογενείς που αυτή τη στιγμή κάνουν καριέρα με την ίδια ευκολία είτε στην Ελλάδα είτε στη Γερμανία, η απάντηση που μπορείς να δώσεις σ’ όλα αυτά τα γρήγορα συμπεράσματα, είναι μόνο μία:

„Εγώ δεν το δέχομαι“

Σίγουρα το να ενηλικιώνεται ένα παιδί σε δίγλωσσο περιβάλλον και ανάμεσα σε δύο κοινωνικά συστήματα έχει έχει μειονεκτήματα. Έχει όμως πολύ περισσότερα πλεονεκτήματα.

Παράλληλα μπορεί σήμερα να είμαστε μάρτυρες ριζικών αλλαγών στην οικονομία και κοινωνία, με την εισαγωγή μας στην εποχή της πληροφορίας, με την ενοποίηση της Ευρώπης και την παγκοσμοιοποίηση, με την κυριαρχία της αγγλικής γλώσσας ως επίσημης στην Ε.Ε. , αλλά εμείς ζούμε στο κέντρο της Ευρώπης, στο Μόναχο.

Σαν ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ που αφιέρωσε τα τελευταία 19 χρόνια στην διδασκαλία και εκπαίδευση των ελληνοπαίδων του Μονάχου, πρέπει να έχεις όραμα για τα παιδιά αυτά, να χτίσεις πάνω στα πλεονεκτήματα, για να καμαρώνεις αύριο μαθητές σου, που κάνουν καριέρα με την ίδια ευκολία είτε στην Ελλάδα είτε στη Γερμανία.

Κώστας Μποζαρδένης

Copyright © 2021 www.cyclus-online.de. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.