Τμήματα Ισπανικών

xgisp

ΜΑΘΗΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ / ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2 ώρες

Αυστηρά ΟΛΙΓΟΜΕΛΗ ΤΜΗΜΑΤΑ για καλύτερη απόδοση του μαθητή.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, που σέβεται το μαθητή και του καλλιεργεί το ενδιαφέρον για ουσιαστική μελέτη και πρόοδο.

Τμήματα δυο ωρών την εβδομάδα για μαθητές δημοτικού, 4 ώρες απο 1η Γυμνασίου.

Συχνή επαφή και συνεργασία με τους γονείς.

Copyright © 2019 www.cyclus-online.de. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.