Καθηγητές

Ο ΚΥΚΛΟΣ στηρίζεται σ’ ένα πλήρως καταρτισμένο

και έμπειρο διδακτικό προσωπικό:

 

Μαθηματικά:
   Παύλου Ντίνα


Πτυχιούχος:  Μαθηματικού Τμήματος
   Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσ/νίκης
Φυσική-Βιολογία
Καλαϊτζής Στέλιος
Πτυχιούχος:
Βιολογικού Τμήματος

Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσ/νίκης

Σχέδιο
Καράμαλη Αθηνά

Πτυχιούχος:

 

Αρχιτεκτόνων
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσ/νίκης

Βιολογία-Χημεία-     Μαθηματικά
Παπαργύρη Ευαγγελία
Πτυχιούχος:


Βιολογικού Τμήματος
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθήνα

          Μαθηματικά        Παπαργύρης Θωμάς

Πτυχιούχος:

Βιολογικού Τμήματος

Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθήνα           Φιλολογικά: Ευγενία Ηλιοπούλου

Πτυχιούχος:


Master:


Τμήματος Φιλολογίας
Πανεπιστημίου Πατρών

Τμήματος Γενικής και Συγκριτικής Λογοτεχνίας  (LMU)


            Φιλολογικά:
Δέσποινα Σκούρτη

Πτυχιούχος:Master:


Τμήματος Φιλολογίας
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου ΑθήναςΤμήματος Νεοελληνικής Φιλολογίας
και Συγκριτικής Λογοτεχνίας (LMU)
Copyright © 2021 www.cyclus-online.de. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.