Πρόγραμμα Α' Λυκείου

Άλγεβρα 2 ώρες / εβδ.
Γεωμετρία 1 ώρα  / εβδ.
Φυσική/Χημεία 2 ώρες / εβδ.
Αρχαία 2 ώρα  / εβδ.
Νεοελληνική Γλώσσα & Γραμματεία 2 ώρες / εβδ.

Αυστηρά ΟΛΙΓΟΜΕΛΗ ΤΜΗΜΑΤΑ για καλύτερη απόδοση του μαθητή.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, που σέβεται τον μαθητή και του καλλιεργεί το ενδιαφέρον για ουσιαστική μελέτη και πρόοδο.

Συχνή επαφή και συνεργασία με τους γονείς.

Κατά την διάρκεια των διακοπών ΚΥΚΛΟΙ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ.

Copyright © 2019 www.cyclus-online.de. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.