Πρόγραμμα Γυμνασίου

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Μαθηματικά

Έκθεση – Νέα

Αρχαία 

2 ώρες

2 ώρες

2 ώρες

Ειδική προετοιμασία σε όλα τα μαθήματα για τις εξετάσεις του QUALI.

Αυστηρά ΟΛΙΓΟΜΕΛΗ ΤΜΗΜΑΤΑ για καλύτερη απόδοση του μαθητή.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, που σέβεται τον μαθητή και του καλλιεργεί το ενδιαφέρον για ουσιαστική μελέτη και πρόοδο.

Τμήματα δυο ωρών την εβδομάδα.

Συχνή επαφή και συνεργασία με τους γονείς

Copyright © 2019 www.cyclus-online.de. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.