Πρόγραμμα Γ' Λυκείου

 ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

Αρχαία                                          6 ώρες / εβδ.
Λατινικά                                        4 ώρες / εβδ.
Νεοελλην. Κείμενα                          2 ώρες / εβδ.
Έκθεση                                         2 ώρες / εβδ.
Ιστορία                                         2 ώρες / εβδ.

  ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

Μαθηματικά                                  5 ώρες / εβδ.
Βιολογία                                      2 ώρες / εβδ.
Φυσική                                        4 ώρες / εβδ.
Χημεία                                         3 ώρες / εβδ.
Έκθεση                                       2 ώρες / εβδ.
Ελεύθερο και Γραμμικό Σχέδιο         4 ώρες / εβδ.

Τμήματα προετοιμασίας για τις πανελλαδικές εξετάσεις.

Αυστηρά ΟΛΙΓΟΜΕΛΗ ΤΜΗΜΑΤΑ για καλύτερη απόδοση του μαθητή.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, που σέβεται το μαθητή και του καλλιεργεί το ενδιαφέρον για ουσιαστική μελέτη και πρόοδο.

Συχνή επαφή και συνεργασία με τους γονείς.

Copyright © 2019 www.cyclus-online.de. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.