Τρόποι Εισαγωγής

ΤΡΟΠΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ των ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ στα ΑΕΙ - ΤΕΙ


Οι υποψήφιοι των κατηγοριών 01 και 02 (παιδιά Ελλήνων εξωτερικού και παιδιά υπαλλήλων εξωτερικού) επιλέγουν με δήλωση τους στο μηχανογραφικό τους δελτίο τα μαθήματα μιας από τις δύο ομάδες μαθημάτων:


ΤΡΟΠΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ των ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ στα ΑΕΙ - ΤΕΙ

Οι υποψήφιοι των κατηγοριών 01 και 02 (παιδιά Ελλήνων εξωτερικού και παιδιά υπαλλήλων εξωτερικού) επιλέγουν με δήλωση τους στο μηχανογραφικό τους δελτίο τα μαθήματα μιας από τις δύο ομάδες μαθημάτων:

Α. Ομάδα μαθημάτων θεωρητικής κατεύθυνσης
1. Αρχαία Ελληνικά
2. Νεοελληνική λογοτεχνία
3. Λατινικά
4. Ιστορία
5. Νεοελληνική Γλώσσα (Γεν. Παιδείας)

Β. Ομάδα μαθημάτων θετικής κατεύθυνσης

1. Μαθηματικά
2. Φυσική
3. Χημεία
4. Βιολογία
5. Νεοελληνική Γλώσσα (Γεν. Παιδείας)

Όι υποψήφιοι των κατηγοριών 03 και 04 εξετάζονται μόνο στο μάθημα Γενικής Παιδείας Νεοελληνική Γλώσσα, εκτός κι' αν επιλέξουν την εισαγωγή τους σε Στρατιωτικές και Αστυνομικές σχολές, οπότε εξετάζονται και στα πέντε μαθήματα της κατεύθυνσης που επιλέγουν.

Οι υποψήφιοι που δηλώνουν προτίμηση για τμήματα ή σχολές για τις οποίες απαιτείται εξέταση σε ένα ή περισσότερα ειδικά μαθήματα, εξετάζονται και στα προβλεπόμενα ειδικά μαθήματα, πέρα από αυτά της μιας από τις παραπάνω δύο ομάδες.

Οι Σχολές και τα Τμήματα των ΑΕΙ και ΤΕΙ έχουν κατανεμηθεί σε πέντε (5) επιστημονικά πεδία, ως εξής:
  1. Ανθρωπιστικές, Νομικές και Κοινωνικές Επιστήμες
  2. Θετικές Επιστήμες
  3. Επιστήμες Υγείας
  4. Τεχνολογικές Επιστήμες
  5. Επιστήμες Οικονομίας και Διοίκησης
Συντελεστές βαρύτητας των διαφόρων μαθημάτων, για το διάφορα επιστημονικά πεδία:

 

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ
Ανθρωπιστικές, Νομικές
και Κοινωνικές Επιστήμες
(κάθε μάθημα) Χ 1,0 (Νεοελληνική Γλώσσα) Χ 1,0
(Υπόλοιπα μαθήματα) Χ 0,7
Θετικές Επιστήμες (Νεοελληνική Γλώσσα) Χ 1,0 (Κάθε μάθημα) Χ 1,0
Επιστήμες Υγείας (Υπόλοιπα μαθήματα) Χ 0,7
(Νεοελληνική Γλώσσα) Χ 1,0
(Κάθε μάθημα) Χ 1,0
Τεχνολογικές Επιστήμες (Υπόλοιπα μαθήματα) Χ 0,7
(Νεοελληνική Γλώσσα) Χ 1,0
(Κάθε μάθημα) Χ 1,0
Επιστήμες Οικονομίας
και Διοίκησης
(Ιστορία) Χ 1,0
(Νεοελληνική Γλώσσα) Χ 1,0
(Νεοελληνική Λογοτεχνία) Χ 1,0
(Υπόλοιπα μαθήματα) Χ 0,7
(Κάθε μάθημα) Χ 1,0
Καθένας από τους πέντε (5) βαθμούς που πετυχαίνει ο μαθητής στα μαθήματα της κατεύθυνσης του ανάγεται στην εικοσάβαθμη κλίμακα με προσέγγιση δεκάτου και πολλαπλασιάζεται με τον αντίστοιχο συντελεστή. Τα επιμέρους γινόμενα αθροίζονται. Το άθροισμα αποτελεί το σύνολο των μορίων που λαμβάνεται υπόψη για την επιλογή.

 

Copyright © 2021 www.cyclus-online.de. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.