Επιτυχόντες ECDL - Module

Οι ακόλουθοι μαθητές έχουν περάσει με επιτυχία τις εξετάσεις στις παρακάτω ενότητες:

 Mod.1   Mod.2   Mod.3   Mod.4   Mod.5   Mod.6   Mod.7
Γρηγοριάδης Ιωάννης    x  x  x   x  x
Γρηγορίου Ιωάννα    x  x  x  x  x  x
Θεοδωρίδης Τάσος    x  x  x    x  x
Θεοφανοπούλου Χριστίνα    x  x  x  x  x  x
Ουζούνη Αλίνα    x  x  x  x  x  x
Σαακιάν Βαγγέλης    x  x  x    x  x


..........όποιος θέλει πτυχίο πηγαίνει ΚΥΚΛΟ..........
Copyright © 2019 www.cyclus-online.de. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.