Επιτυχόντες ECDL

     Οι παρακάτω μαθητές είναι κάτοχοι του πτυχίου E.C.D.L.:

Βασιλιάδου Σοφία
Γκετερίδου Αθανασία
Γρηγορίου Βάνα
Δήμου Ευθύμιος
Διαμαντόπουλος Αλέξανδρος
Ζέρβα Καρολίνα
Ζησούδης Πασχάλης
Καλούσιος Σωτήριος
Καραμαγκιόλη Τατιάνα
Κατσιούλη Βασιλική
Κατσιούλη Ελένη
Κέκκας Χρήστος
Κοκμοτός Κων.
Κοράβου Ευδοξία
Κοράβου Πάουλα                             
Κυρικλίδου Ευανθία
Μαργέλη Αικατερίνη
Μπόχτη Βαρβάρα
Νικολοπούλου Άννα
Ουζούνη Στάμα
Παπαδιότη Αναστασία
Παπαδόπουλος Δημ.
Παπαδόπουλος Κων.
Παπαδόπουλος Νικ.
Παρασίδης Γεώργιος
Παρασίδης Κων.
Πελτέκη Πολυξένη
Ταγκαλίδης Γεώργιος
Ταχτσίδου Νίκη
Τουρπεσλής Απόστολος
Τσέπας Αθανάσιος
Τσιάκας Δημήτριος
Τσιρώνη Φωτινή
 
 
 

Συγχαρητήρια !!

Copyright © 2019 www.cyclus-online.de. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.