Βοηθητικά μέσα

Σε μερικά μαθήματα επιτρέπεται η χρησιμοποίηση βοηθητικών μέσων. Παρακάτω αναφέρουμε επιτρεπτά και μη επιτρεπτά βοηθητικά μέσα.

Επιτρεπτά βοηθητικά μέσα:

  • Γερμανικά: Ορθογραφικό Λεξικό ("Duden")
  • Μαθηματικά: ηλεκτρονική αριθμομηχανή (κομπιουτεράκι), από το σχολείο επιτρεπτό τυπολόγιο
  • Αγγλικά: για τα θέματα C και D: Λεξικό Englisch-Deutsch, Deutsch-Englisch

Μη επιτρεπτά βοηθητικά μέσα:

  • Σημειώσεις που έχουν γραφεί από πριν (σκονάκια)
  • Αντιγραφή
  • Απαγορεύεται όχι μόνο η χρήση αλλά και η κατοχή κινητού
  • Απαγορεύεται η χρήση οποιουδήποτε άλλου βοηθητικού μέσου, που δεν αναγράφεται στην παραπάνω λίστα

Αξιολόγηση

Αν ο μαθητής κάνει χρήση ή προσπαθήσει να χρησιμοποιήσει μη επιτρεπτά βοηθητικά μέσα, αφαιρείται το γραπτό του και ο μαθητής βαθμολογείται στο συγκεκριμένο μάθημα με τον βαθμό 6.

Copyright © 2019 www.cyclus-online.de. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.